Historie kostela

Kostel sv. Markéty ve Znojmě – Příměticích

Stál již v 1. čtvrtině 13. století. Ze středověké stavby je dochováno gotické kněžiště kostela. Roku 1730 byla na jižní straně zbudována kaple sv. Barbory jako 2. Loď a 3 průchody spojené s kostelem. Po požáru r. 1794 byl a kaple odbourána a klenba chrámové lodi obnovena v soudobém stylu. Ve 2. pol. 19. Stol.  Byla na jižní straně presbytáře přistavěna sakristie s oratoří a 2x přestavbami změněna podoba střechy kostelní věže.

Fara zde byla zřízena r. 1220 správcem znojemského hradu Jimramem a duchovní správa svěřena premonstrátskému klášteru ve Znojmě – Louce. Po jeho zrušení 29.7.1784 přešel patronát na moravský náboženský fond a pak roku 1789 na hrabata Ugarte, kteří získali přímětický statek, nově vytvořený z částí bývalého majetku kláštera v Louce, kláštera klarisek a Jezuitské koleje ve Znojmě.

Z louckých administrátorů přímětické fary proslul přírodovědec světové pověsti P. Dr. Prokop Diviš, který zde působil v letech 1736 – 1765. Jemu je věnován památník před kostelem.

Farní budova byla místem jednání o příměří po porážce Rakouska Napoleonem v bitvě u Znojma 11.7.1809.

Kolem kostela býval hřbitov pro celou farnost, kterou tvořily obce: Přímětice, Hluboké Mašůvky, Mramotice, Kasárna, Kravsko a Kuchařovice. Hluboké Mašůvky se r. 1860 staly samostatnou farností.

Z interiéru kostela:

Svatostánek s ozdobnou stěnou v průčelí je italská pseudogotická práce ze dřeva z r. 1884.Oltřář z vračanského mramoru z r. 1980. Velký kříž v presbytáři lidová barokní práce z měšťanského domu v mikulášské ulici ve Znojmě. Socha patronky kostela sv. Markéty, mučednice, svatostánek a 2 adoranti ve výklenku na pravé straně – barokní řezby snad ze školy Winterhalterovy. Sochy sv. Jana Nepomuckého a Floriána jsou lidové barokní, starého data je rovněž kazatelna. Zastavení křížové cesty jsou dřevořezby od J. Floriána ze Staré Říše z r. 1976. Varhany z r. 1913, později přestavěné a doplněné na 14 rejstříků. Na věži jsou 3 zvony z let 1921 a 1956.

Kříž před kostelem s latinským nápisem: „aby evangelium bylo hlásáno všem národům“, je upomínkou na jubilejní rok 1950 od smrti Kristovy. Na novém hřbitově za vší stojí od r. 1892 pseudogotická hrobka dědiců statku Ugartů. Exhumované pozůstatky ze staré hrobky byly r. 1888 uloženy do 5 hrobů v presbytáři kostela.

Z doby Jezuitské koleje je v obci 5 kamenných barokních soch světců (P. Maria, sv. Háta, sv. Jan Nepomucký, sv. Alois, sv. Josef), historický vinný sklep a bývalý statek před kostelem.