Kněží a jáhni

Faráři/administrátoři:

1706 – 1720    Řehoř Kvasnička
1720 – 1733    Samuel Čermák
1733 – 1736    Michael Dresner
1736 – 1741    Prokop Diviš (povolán za převora do Louky, pruská válka)
1741 – 1742    Michael Dresner
1742 – 1765    Prokop Diviš
1766 – 1773    Vavřinec Saniterník
1773 – 1801    Adrian Dauda (poslední premonstrát v Příměticích)
1801 – 1827    František Alois Kratochvíl
1827 – 1864    František Filip Kratochvíl (synovec předchozího)
1865 – 1895    Vilém Fischer
1895 – 1931    František Dospiva
1931 – 1938    Vincenc Kudr
1938 – 1944    Hynek Pezlar
1944 – 1960    Augustin Vališ (1914-2004)
1960 – 1968    Vojtěch Kračmar
1968 – 1977    Jan Samek (1914-1994)
1977 – 1983    Vladislav Dvořák (1943-2007)
1983 – 1993    Jindřich Bartoš (*1955)
1993 – 1994    Milan Vavro (*1963)
1994 – 1998    Zdeněk Pospíšil (*1933)
1998 – 2000    Pavel Zahradníček (*1966)
2000 – 2002    Leo Zerhau (*1973)
2002 – dosud  Pavel Sobotka (*1976)

Kaplani, jáhni a moderátoři týmu:

1940 – 1944    Augustin Vališ (kaplan)
1991 – 1993    Milan Vavro (kaplan)
1998 – 2000    Leo Zerhau (kaplan)
1999 – 2001    Josef Maincl (jáhen, kaplan)
2000 – 2008    Pavel Zahradíček (moderátor týmu)
2001 – 2002    Pavel Sobotka (jáhen)
2002 – 2003    Tomáš Holcner (jáhen)
2004 – dosud Jindřich Čoupek (jáhen, kaplan, moderátor týmu)
2008 – 2012    Jan Kotík (jáhen, kaplan)
2009 – 2011    Stanislav Mahovský (kaplan)
2011 – dosud   Daniel Blažke (jáhen)
2012 – 2013   Josef Novotný (kaplan)
2013 – 2015   Petr Václavek (kaplan)

2015 – dosud   Marek Coufal (kaplan)